Nordzucker Logo
print

Zarządzanie jakością w Nordzucker Polska S.A.

W zakładach produkcyjnych Nordzucker Polska S.A. w Chełmży i Opalenicy dbałość
o produkt rozpoczyna się od wyboru nasion buraka cukrowego. Nadzór nad plantacjami prowadzony jest przez cały okres wegetacji roślin. Plantatorom oferowane jest doradztwo w zakresie uprawy, siewu, nawożenia, ŚOR, zwalczania chorób itp. Kolejne etapy procesu, takie jak: zbiór surowca, składowanie, transport do cukrowni, rozładunek, przygotowanie surowca do przetworzenia, produkcja wyrobu gotowego, pakowanie, magazynowanie oraz wysyłka do klienta, zostały odpowiednio udokumentowane i objęte zintegrowanym systemem zarządzania.

Zakład w Opalenicy, kierownik laboratorium dr E. Rychter

  

Pierwsza pomyślna certyfikacja systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001 miała miejsce w trakcie kampanii w 2002 roku. Proces wdrażania i przygotowań rozpoczął się rok wcześniej. Funkcjonujący system zarządzania jakością został „skrojony” na nasze potrzeby i stworzony przez pracowników cukrowni, bez udziału firmy doradczej. W celu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością każdego roku odbywa się audyt sprawdzający, co 3 lata recertyfikacja, przeprowadzana przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną. Procesom weryfikacji towarzyszą ciągłe zmiany. Poszerzyliśmy zakres certyfikacji o wysłodki, które stanowią materiał paszowy, biorący udział w łańcuchu żywieniowym.

 

W roku 2007 wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001 w laboratorium oczyszczalni ścieków w zakładzie w Chełmży. Zakres certyfikacji obejmuje analizy laboratoryjne w zakresie badania ścieków przemysłowych i komunalnych.

 

Zmieniające się warunki rynkowe, rosnące wymagania klientów oraz implementacja europejskich aktów normatywnych dotyczących żywności, które znalazły odzwierciedlenie w przepisach krajowych spowodowały, że w zakładach produkcyjnych Nordzucker Polska zaczęto dostosowywać warunki techniczne i higieniczne z myślą o bezpieczeństwie i higienie wyrobu gotowego. Działania te poskutkowały wdrożeniem i certyfikacją systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). W zakładach produkcyjnych Nordzucker Polska funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005. Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z zasadami GHP / GMP, a analiza zagrożeń HACCP obejmuje wszystkie etapy procesu produkcyjnego, co pozwala zoptymalizować bezpieczeństwo wyrobu gotowego.

 

W odpowiedzi na zmieniające się i stale rosnące wymagania klientów poszerzyliśmy system bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ISO 22000 o specyfikację klientowską PAS 220. W listopadzie 2009 odbyła się pomyślna certyfikacja na zgodność z wymaganiami standardu FSSC 22000 (ISO 22000 + PAS 220).

 

Chcąc dostarczać cukier również dla konsumentów innych wyznań religijnych poddaliśmy proces produkcji cukru zatwierdzeniu przez Naczelnego Rabina Polski, w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego, iż jest to produkt koszerny.

 

Poszczególnym certyfikacjom towarzyszyły szkolenia z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu dla pracowników różnych szczebli organizacyjnych. Szkolenia znacząco wpłynęły na zmianę świadomości pracowników, ich podejścia do wykonywanej pracy oraz zrozumienia, dlaczego tak ważna jest dbałość o higienę przy produkcji środków spożywczych.

Pomyślne audyty certyfikacyjne i sprawne funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania najwyższego kierownictwa, które wspiera pracowników w jego utrzymywaniu i doskonaleniu.
Wysoka jakość oraz ciągłe doskonalenie świadczonych przez Nordzucker Polska S.A. usług, partnerska współpraca z klientami i dostawcami powoduje, że jesteśmy, liczącym się na międzynarodowym rynku, producentem cukru.

CMS Typo3 development | LargoSystem