Nordzucker Logo
print

Nota prawna

Prawa do niniejszej strony i zamieszczonych w niej treści przysługują Nordzucker Polska S.A.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie, a w szczególności informacje, obrazy i ich układy graficzne nie mogą być w jakikolwiek sposób powielane, przesyłane, publikowane oraz modyfikowane, a także objęte odesłaniem z innej strony internetowej, chyba że niniejsza strona zawiera wyraźnie to dopuszcza, względnie Nordzucker Polska S.A. wyraziła na to wyraźną zgodę.

Nordzucker Polska S.A. nie odpowiada za dokładność, poprawność, kompletność i aktualność treści zamieszczonych na niniejszej stronie. Użytkownik korzysta z tych treści na własną odpowiedzialność.

Nordzucker Polska S.A. nie świadczy przy pomocy niniejszej strony żadnych usług objętych ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Treści zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Nordzucker Polska  S.A.
ul. 5 Stycznia 54
64-330 Opalenica
tel.    +48 61 44 79 300
faks: +48 61 44 74 490
NIP: 777-26-37-586
REGON: 634286400

KRS: 0000092978
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 141.951.607,20zł

Kapitał wpłacony: 141.951.607,20zł

 

 

Ochrona danych osobowych

  1. Informacje przekazane przez użytkowników są gromadzone i przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z wiadomości nadanej przez użytkownika, w szczególności w celu udzielenia informacji, porady lub nawiązania kontaktu handlowego.
  2. Nordzucker Polska S.A. może wykorzystać dane przekazane przez użytkowników w celu marketingu swoich produktów lub usług.
  3. Nordzucker Polska S.A. może przekazywać dane użytkowników innym podmiotom, jeśli jest to potrzebne do realizacji celów, o których mowa w punktach 1 i 2, oraz w innych przypadkach, jeżeli przepisy prawa przewidują obowiązek przekazania takich danych.
  4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz poprawienia tych danych.
  5. Nordzucker Polska S.A. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące dane użytkowników strony przed przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
  6. Podczas korzystania z serwisu na komputerze użytkowanika mogą zostać zapisane pliki (tzw. cookies). Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu, a użytkownik może wyłączyć zapisywanie tych plików na swoim komputerze.
CMS Typo3 development | LargoSystem