Nordzucker Logo
print

Nordzucker jest koncernem, który dzięki współpracy międzynarodowej firm wchodzącym w jego skład, stworzył solidne podstawy działania. Dzięki temu możliwe stało się skoncentrowanie na przyszłości, zapewnienie ciągłego rozwoju i sprostanie nowym wyzwaniom.

Chcąc zapewnić spójność działań i wyobrażeń o celach firmy Nordzucker sformułował czynniki, które wyznaczają wspólny kierunek działania wszystkich pracowników. Wśród wartości, będących wyrazem celów, jakie przyświecają firmie wymienić można: odpowiedzialność, zaangażowanie, odwagę i szacunek.

Odpowiedzialność

Zobowiązujemy się do zrównoważonych działań.

Podejmujemy odpowiedzialność za nasze działania i ich wpływ na nasze otoczenie.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swój zakres obowiązków i ma udział w sukcesie naszej firmy.

Dlaczego odpowiedzialność?

Mając świadomość, że Nordzucker jest godną zaufania i niezawodną firmą zależy nam na tym, by nasi klienci, społeczeństwo i inne zainteresowane strony czuły to przy okazji każdego kontaktu z nami. Słusznie oczekuje się tego od firm takiej wielkości jak nasza. Przejmując osobistą odpowiedzialność za wykonywane zadania, każdy z nas przyczynia się do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Zaangażowanie

Pracujemy z entuzjazmem i angażujemy się wyjątkowo mocno.

We wszystkim, co czynimy, chcemy dać z siebie wszystko.

Nasza współpraca jest kluczem do sukcesu.

Dlaczego zaangażowanie?

W przeszłości nasz sukces zawsze opierał się na nieustannych ulepszeniach: na płaszczyźnie technicznej w obszarze produkcji, w odniesieniu do naszych procesów, oferowanych produktów i usług oraz dzięki rozwijaniu naszych umiejętności.

W naszej firmie działa „to coś”, czyli gotowość do silnego zaangażowania się i dania z siebie wszystkiego. Być może można powiedzieć, że jesteśmy nieco „zwiariowani”, ale ta pasja stanowi wartościowy kapitał, dzięki któremu możemy tworzyć dalej.

Chcąc nieustannie poświęcać się naszym zadaniom i naszym zespołom przy jednoczesnym osiąganiu dobrych wyników, przenosimy firmę Nordzucker w pełną sukcesów przyszłość.

Odwaga

Odwaga pomaga nam nadać innowacyjny charakter naszej postawie, decyzjom i zmianom. To pozwoli nam więcej osiągnąć.

Dla dobra naszego rozwoju jesteśmy gotowi zaakceptować błędy i wyciągnąć z nich wnioski.

Dlaczego odwaga?

Nasze ambitne cele to rozwój i utrzymanie w przyszłości pozycji jednego z wiodących przedsiębiorstw na rynku cukrowniczym. By stawić czoła temu wyzwaniu i odnieść sukces musimy być zespołem, który rozpoznaje nowe szanse i wie jak je wykorzystać.

Koncern Nordzucker tworzą nadzwyczaj doświadczeni i wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy mają wiele dobrych pomysłów, dzięki którym firma może odnieść korzyści. Fakt, że jedną z wyznawanych przez nas wartości jest odwaga, powinien nam przypominać, że warto zgłosić pomysł, gdy mamy wrażenie, że może on stanowić cenną inicjatywę.

Szacunek

Staramy się by, kontakty z kolegami z firmy, naszymi klientami i dostawcami oraz wszystkimi innymi zainteresowanymi podmiotami były pełne szacunku.

Jesteśmy przekonani, że otwarty i szczery dialog przyczynia się do udoskonalenia naszego działania.

Dlaczego szacunek?

Chcemy by w firmie Nordzucker panowała inspirująca atmosfera, która każdemu da możliwość rozwoju, odniesienia sukcesów i satysfakcji z wykonanej pracy.

Chcemy zagwarantować przepływ informacji zwrotnych, które w konstruktywny i pełen szacunku sposób, pozwolą dobrze realizować zadania.

W firmie Nordzucker pracują ludzie pochodzący z różnych kultur. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że możemy zyskać, korzystając z różnych umiejętności, pomysłów i metod działania.  Atmosfera wzajemnego szacunku pozwala stworzyć optymalne warunki pracy, sprzyjające osiąganiu doskonałych wyników, przynoszących korzyści nam i naszym partnerom biznesowym.

Strony internetowe CMS Typo3 Poznań | LargoSystem