Nordzucker Logo
print

System Speak Up: Zgłoszenia dotyczące przypadków naruszenia zasad etyki

Postępowanie zgodnie z prawem, zasadami zrównoważonego rozwoju i uczciwości jest w Nordzucker najważniejsze.  Jako firma zatrudniająca w całej Europie ponad 3200 pracowników bardzo poważnie traktujemy nasze wartości korporacyjne, czyli odpowiedzialność, zaangażowanie, odwagę i szacunek.

W zawiązku z tym pragniemy zachęcić wszystkich naszych pracowników, klientów, dostawców oraz inne osoby zainteresowane do tego, by wspierali nas w ujawnianiu przypadków naruszenia zasad oraz stosowania sprzecznych z prawem praktyk biznesowych. Dotyczy to w szczególności problemów takich jak korupcja i przekupstwo, oszustwo lub kradzież, naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktu, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia, zachowanie mogące doprowadzić do niedokładnego bądź błędnego wyniku finansowego oraz wyniku audytu, przestępstwa na tle seksualnym, naruszenie Ustawy o ochronie konkurencji i Ustawy o ochronie danych osobowych, jak również naruszenie Kodeksu postępowania Nordzucker.

Dzięki systemowi zgłoszeniowemu (system BKMS®) można zgłaszać te kwestie otwarcie, a na życzenie również anonimowo. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem systemu traktowane są jako ściśle poufne.

Logowanie do systemu: kliknij tutaj

Strony internetowe CMS Typo3 Poznań | LargoSystem