Nordzucker Logo
print

Aktualności

Witamy w Serwisie Plantatorskim

Chcemy, aby strony tego serwisu stały się jeszcze jednym kanałem kontaktowym z naszymi Plantatorami. Dołożymy wszelkich starań, aby Serwis Plantatorski zawierał aktualne informacje dotyczące wszystkich aspektów uprawy buraka cukrowego i stał się pomocny naszym Plantatorom w podejmowaniu decyzji związanych z uprawą.
Oczekujemy również na wszelkie sugestie związane z zawartością tego serwisu oraz sposobem prezentacji zawartych w nim informacji. Na sugestie oczekujemy pod adresem:  serwisplantatorski@nordzucker.com

 

Kampania 2017 w Nordzucker Polska rozpoczęta!

Kampania w spółce Nordzucker Polska rozpoczęła się 5 września w Zakładzie w Opalenicy, tym samym zostały przerobione pierwsze buraki w kampanii 2017.

Wszystkim naszym Pracownikom oraz Plantatorom życzymy, aby nadchodząca Kampania 2017 była bezpieczna i przebiegła bez problemów.

Aktualne informacje dla Plantatorów dotyczące sezonu wegetacyjnego 2017

Wszystkich Plantratorów zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi sezonu wegetacyjnego 2016 w regionie zakładu w Chełmży oraz zakładu w Opalenicy.

Rynek cukru po roku 2017

Z dniem 1 października 2017 r. przestaną obowiązywać unijne kwoty cukrowe, które były jednym  z filarów regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej ograniczającym produkcję w krajach członkowskich. W tym samym czasie zniknie również limit WTO, ograniczający eksport cukru z Unii. Spowodowana w ten sposób zmiana będzie fundamentalna dla branży i wpłynie na dynamikę kształtowania się cen.

Europejski przemysł cukrowniczy przeszedł w ostatniej dekadzie okres deregulacji i zmian, które doprowadziły do likwidacji wielu cukrowni oraz znaczącego zmniejszenia produkcji. W tym samym czasie, rynek coraz bardziej otwierał się na bezcłowy import cukru, dochodzący do 4 mln ton, pochodzący z krajów pozaunijnych. W trakcie tego procesu, ceny cukru w Unii znalazły się pod presją, aczkolwiek w 2011 roku osiągnęły najwyższe wartości wynikające z dramatycznego zmniejszenia importu, którego nie dało się zrównoważyć zwiększeniem produkcji cukru w Unii, z powodu obowiązującego systemu kwotowego.

W ostatnich latach import do UE bywał jeszcze wyższy, częściowo w wyniku dwustronnych umów handlowych, zawieranych w szczególności z krajami Ameryki Środkowej i Azji. W tym samym czasie, Komisja Europejska zwiększyła podaż cukru na rynku w drodze tzw. „środków specjalnych”, które pozwoliły na dodatkowy import bezcłowy oraz przekwalifikowanie cukru pozakwotowego na kwotowy. Ponieważ eksport cukru z Unii Europejskiej jest ograniczony przez limit nałożony przez WTO, zapasy cukru w zeszłym roku uległy znacznemu powiększeniu, co przyczyniło się do dramatycznego spadku cen cukru na rynku UE.

W odpowiedzi na wysoki stan zapasów cukru oraz obecny poziom cen, który nie jest uważany za wystarczający do zapewnienia zrównoważonej produkcji, producenci cukru oraz plantatorzy z większości państw unijnych zapowiedzieli zmniejszenie areału uprawy buraka cukrowego, a co za tym idzie ograniczenie ilości surowca do zbioru w 2015 r. Przy obecnym poziomie cen w UE, Komisja Europejska przewiduje znaczące ograniczenie importu i w konsekwencji zmniejszenie zapasów cukru kwotowego w UE o ok. 50% do momentu rozpoczęcia zbiorów we wrześniu 2015 r.

W przyszłości na ceny cukru w UE wpływ będzie miało kilka czynników, z których najważniejszym będzie cena cukru na rynku światowym, ponieważ będzie ona wywierać wpływ zarówno na import do Unii, jak i na eksport. Obecnie trudno jest przewidywać przyszły zakres cen, lecz wydaje się, że rezygnacja z kwotowania cukru w 2017 r. i równoczesne uchylenie limitu eksportowego spowodują duże uzależnienie cen cukru na rynku UE od trendów cenowych na rynku światowym i większą niestabilność na rynku. Chcielibyśmy wspólnie wykorzystać te możliwości i stawić czoła wyzwaniom, które te zmiany przyniosą naszym odbiorcom, plantatorom i naszej spółce.

 

Informacja dla Plantatorów rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż obowiązek dokumentowania sprzedaży buraków cukrowych spoczywa na Państwu, jako płatnikach podatku VAT rozliczających się na zasadach ogólnych. W związku z powyższym od nadchodzącej kampanii 2011 zmieni się sposób udostępniania Państwu informacji o wartości dostarczonych przez Państwa buraków. Począwszy od kampanii 2011 informacja ta nie będzie już dostarczana Państwu w formie papierowego wydruku.

W celu przyspieszenia przekazywania Państwu informacji służących do wystawienia faktury VAT za dostarczone buraki cukrowe informacja udostępniana będzie na Państwa indywidualnym koncie na internetowym Informacyjnym Portalu Plantatorskim, dostępnym na stronie internetowej https://nordzucker.plantator.info.

Powyższa nowa funkcjonalność przyspieszy dostarczenie do Państwa informacji służących do wystawienia faktury VAT za dostarczone buraki cukrowe oraz umożliwi wystawienie takiej faktury i dostarczenie jej do właściwego zakładu Nordzucker Polska bez konieczności osobistej wizyty.

Poniżej przedstawiamy opis, w jaki sposób od tego roku powinno funkcjonować wystawianie przez Państwa faktur VAT za buraki dostarczone do Nordzucker Polska S.A.

W momencie przygotowywania informacji służących do wystawienia faktury VAT za dostarczone buraki cukrowe w systemie rozliczeń plantatorskich otrzymacie Państwo informację poprzez krótką wiadomość tekstową, tzw. sms, wysyłaną na numer telefonu zarejestrowany w naszym systemie, o możliwości pobrania takiej informacji z Portalu. Wówczas Powinniście się Państwo zalogować na swoim indywidualnym koncie w Portalu i pobrać tę informację w formie pliku w formacie pdf. Plik ten będzie miał formę gotowej faktury VAT za dostarczone buraki. Możecie Państwo wydrukować pobrany plik i po nadrukowaniu na nim kolejnego numeru, zgodnego z Państwa księgowością, i poprawnym podpisaniu dostarczyć taki dokument w oryginale osobiście lub pocztą do właściwego zakładu Nordzucker Polska. Możecie też Państwo na podstawie pobranego pliku przygotować fakturę wg stosowanego u siebie wzoru, zwracając uwagę, aby treść i wszystkie wartości przygotowywanej faktury były identyczne z przygotowaną informacją i również tak przygotowany oryginał faktury dostarczyć do właściwego zakładu Nordzucker Polska.

Proszę uwzględnić, iż z powodów technicznych opisany powyżej plik z informacją dostępny będzie dopiero po upływie kilku godzin od otrzymania wiadomości sms-owej.

Prosimy o wystawienie faktury zgodnie z powyższym opisem i dostarczenie jej osobiście lub pocztą razem z poprawnie wypełnioną kartą plantacji lub kartami plantacji w przypadku uprawy buraków w więcej niż jednej lokalizacji do Działu Surowcowego zakładu, do którego zostały dostarczone Państwa buraki (adres korespondencyjny: Nordzucker Polska S.A. Zakład w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, 64”‘330 Opalenica lub Zakład w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87”‘140 Chełmża).

Informujemy, iż wpłynięcie do właściwego zakładu Nordzucker Polska poprawnie wystawionej faktury VAT za dostarczone buraki będzie warunkiem rozpoczęcia kolejnych etapów rozliczenia dostarczonego surowca, i w konsekwencji wypłaty kwot należnych za dostarczone buraki. Bez wystawionej i dostarczonej przez Państwa faktury i karty plantacji nie będzie możliwości uruchomienia tych procedur. Dlatego prosimy o bardzo poważne potraktowanie powyższej informacji oraz o właściwe wystawianie i podpisywanie faktur.

Mamy nadzieję, iż opisana powyżej funkcjonalność Informacyjnego Portalu Plantatorskiego przyśpieszy i znacznie ułatwi Państwu wystawianie faktur VAT za dostarczone buraki. Informujemy, iż w taki sam sposób przekazywane będą Państwu informacje służące do wystawienia kolejnych faktur VAT i korekt tych faktur w kolejnych etapach rozliczeń zakupionych buraków cukrowych.

Równocześnie przypominamy, iż w przypadku wystąpienia problemu z zapomnianym lub zagubionym indywidualnym hasłem dostępu do Informacyjnego Portalu Plantatorskiego prosimy o przesłanie pod adres: serwisplantatorski@nordzucker.com  informacji mailowej z podanymi podstawowymi Państwa danymi jako naszego Plantatora takimi jak imię i nazwisko, adres, numer umowy kontraktacyjnej oraz opisem problemu. Jeżeli posiadacie Państwo otrzymany w Dziale Surowcowym wydruk z podanym Państwa numerem użytkownika i indywidualnym hasłem wygenerowanym przez system, a później zmieniliście Państwo to hasło, którego jednak nie pamiętacie, wtedy jest możliwość przywrócenia tego pierwotnego hasła. Jeżeli nie posiadacie Państwo opisanego powyżej wydruku, wtedy istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła. W obu przypadkach otrzymacie Państwo informację o przywróconym haśle lub nowe wygenerowane hasło poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu komórkowego zarejestrowany w naszym systemie, na który otrzymujecie Państwo pozostałe wiadomości z Działu Surowcowego. Prosimy o uwzględnienie wspomnianego powyżej czasu potrzebnego do aktualizacji Państwa danych na Portalu i użycie przywróconego lub nowego hasła do pierwszego zalogowania po kilku godzinach od jego otrzymania.

Z pozdrowieniami

Jarosław Kamieniarz, Prezes Zarządu Nordzucker Polska S.A  

Dariusz Zieliński, Menedżer ds. zarządzania surowcem, Zakład w Chełmży

Adam Kostrzewski, Menedżer ds. zarządzania surowcem, Zakład w Opalenicy

 

Uprawa Buraków Cukrowych - Poradnik Plantatora

Na naszych stronach udostępniamy kompedium wiedzy na temat uprawy buraka cukrowego. Uprawa Buraków Cukrowych - Poradnik Plantatora przygotowany został przez służby surowcowe Nordzucker Polska jako zestawienie aktualnych zaleceń dotyczących wszelkich zagadnień związanych z uprawą tej rośliny.

Więcej na ten temat w dziale Uprawa Buraków Cukrowych - Poradnik Plantatora.

 

Internetowy Informacyjny Portal Plantatorów dostępny dla wszystkich zainteresowanych Plantatorów!

Pragniemy poinformować, iż dla wszystkich Plantatorów dostępny jest kolejny elektroniczny kanału kontaktowy, tj. dostęp do internetowego Informacyjnego Portalu Plantatorów Nordzucker Polska dostępnego pod adresem: https://nordzucker.plantator.info.

Każdy z Plantatorów może korzystać z możliwości otrzymywania indywidualnych informacji (przede wszystkim o przebiegu skupu i rozliczeń buraków dostarczonych przez Plantatora do cukrowni oraz informacji dotyczących ilości pobranych produktów kampanijnych). Oprócz dostępu do aktualnych informacji w Informacyjnym Portalu Plantatorskim istnieje możliwość pobierania plików z dokumentami i formularzami.

W przyszłości będziemy starali się rozszerzyć funkcjonalność naszego Portalu poprzez dodawanie nowych funkcji. Mamy nadzieję, iż zaoferowana możliwość korzystania z Informacyjnego Portalu Plantatorskiego spotka się z dużym zainteresowaniem naszych Plantatorów i przyczyni się do jeszcze lepszego przepływu informacji pomiędzy nami.

W celu otrzymania indywidualnych danych dostępowych do Portalu prosimy o kontakt z działem surowcowym w cukrowni.

Korzystanie z Portalu możliwe jest poprzez komputer osobisty z przeglądarką internetową. Niezbędnym jest również posiadanie dostępu do internetu.

Wszystkim użytkownikom korzystającym z Portalu będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania Portalu oraz poprawności przedstawionych w nim danych. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres: serwisplantatorski@nordzucker.com .

Kliknij tutaj, aby otworzyć stronę logowania Informacyjnego Portalu Plantatorów Nordzucker Polska.

Strony internetowe CMS Typo3 Poznań | LargoSystem