Nordzucker – drugim co do wielkości producentem cukru w Europie

Grupa Nordzucker z siedzibą w Brunszwiku w Niemczech jest jednym z wiodących producentów cukru na świecie. Nasza oferta produktów z buraków cukrowych i trzciny cukrowej obejmuje cukier biały, cukier surowy, specjały oraz fondant. Ponadto produkujemy wysłodki, melasę, nawozy i biokomponenty, a także energię elektryczną. Dla Grupy Nordzucker priorytetem jest zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości.

W sumie 4000 pracowników w 21 europejskich i australijskich cukrowniach, a także rafineriach w całej Grupie, dąży do zapewnienia doskonałych produktów i usług, tworząc tym samym podstawę do dalszego rozwoju.

od Plantatora do Konsumenta

Nordzucker założony w Europie, zakorzeniony regionalnie i zorientowany globalnie od wielu lat pozostaje niezawodnym partnerem na rynku cukru i produktów pochodnych.
Skupiając się na zrównoważonym rozwoju, tworzymy wartość w łańcuchu od Plantatora do Konsumenta, w celu utrzymania i rozwijania konkurencyjnego, lokalnie osadzonego biznesu w branży cukrowniczej.

2 nowoczesne cukrownie w Chełmży i w Opalenicy

W Polsce Nordzucker prowadzi swoją działalność poprzez spółkę Nordzucker Polska S.A. z dwoma zakładami produkcyjnymi w Opalenicy (Województwo Wielkopolskie) i w Chełmży (Województwo Kujawsko-Pomorskie).

Fabryka cukru w Chełmży przeprowadziła swoją pierwszą kampanię przerobową buraka cukrowego w 1882 roku. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w dwóch silosach o pojemnościach: 60.000 ton i 45.000 ton. Zakład jest wyposażony w stację segregacji cukru umożliwiającą dostarczanie klientom różnych frakcji cukru.

Fabryka cukru w Chełmży

Fabryka cukru w Opalenicy powstała w 1884 roku. Tam też znajduje się siedziba firmy Nordzucker Polska S.A. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w silosach o łącznej pojemności 60.000 ton: jeden silos o pojemności 40.000 ton i dwóch o pojemnościach po 10.000 ton.  

Fabryka cukru w Opalenicy

Kostki Cukru Jakość – Ekologia – zrównoważony Rozwój

Od 1999 w Opalenicy, a po 2000 roku również w fabryce w Chełmży przeprowadzono wiele zmian modernizacyjnych z licznymi inwestycjami, mającymi na celu poprawę jakości produkowanego cukru, zmniejszanie zużycia energii i ochronę środowiska. Obydwa zakłady produkcyjne posiadają własne elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków i laboratoria.

W laboratoriach zakładowych prowadzimy nadzór nad jakością na każdym etapie procesu produkcji cukru. Nasze nowoczesne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy beztlenowe i tlenowe, gwarantując jakość oczyszczania spełniającą wymagania polskiego prawa. Dodatkowe korzyści wynikające z oczyszczania ścieków w procesie beztlenowym jest produkcja biogazu, który jest wykorzystywany w instalacjach centralnego ogrzewania. Dzięki zmodernizowanym blokom, energetycznym zakłady nieustannie zmniejszają zużycie węgla, a wyprodukowana energia elektryczna jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania obu zakładów.

Cukier

NASZA MARKA

Marka Sweet Family jest obecna na polskim rynku od 2004 roku. Wyróżnia ją łatwo rozpoznawalny ciemno-niebieski kolor opakowań. Produkty Sweet Family używane są przede wszystkim do słodzenia i dekorowania ciast oraz słodzenia napojów.

Marka komunikuje się ze swoimi konsumentami głównie poprzez stronę internetową, gdzie poleca sprawdzone przepisy na wypieki i desery na różne okazje. Sweet Family przypomina o sobie, szczególnie w okresie letnim, organizując konkursy promocyjne z atrakcyjnymi nagrodami, którym towarzyszy kampania w mediach elektronicznych.

Sweet-Family

Sweet-Family

Asortyment cukru dostępny w ofercie firmy Nordzucker:

CUKIER DROBNY

 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 10 kg

CUKIER KRYSZTAŁ

 • opakowania jednostkowe: worki ( 25 kg), torebki (1 kg) - pakowane w opakowanie zbiorcze 10 kg
 • big bag (1.000 kg/ 800 kg / 500 kg)
 • luz (autocysterny)

CUKIER PUDER

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 9 kg
 • opakowania papierowe: worki 25 kg

CUKIER BRĄZOWY

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg

CUKIER W KOSTKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg
 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg

CUKIER TRZCINOWY NIERAFINOWANY

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg
 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowanie zbiorcze 10 kg

CUKIER TRZCINOWY W SASZETKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg

CUKIER KRYSZTAŁ W SASZETKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kgKomunikacja z Akcjonariuszami

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - PROCES DEMATERIALIZACJI

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo - akcyjnych. W konsekwencji powyższego, akcje Nordzucker Polska S.A. nie posiadają już formy dokumentu i zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.

W celu dematerializacji dokumentów akcji Nordzucker Polska S.A. wezwała pięciokrotnie akcjonariuszy poprzez ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Z DNIEM 1 MARCA 2021 ROKU WYGASŁA Z MOCY PRAWA MOC OBOWIĄZUJĄCA PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI, A MOC PRAWNĄ UZYSKAŁY WPISY W REJESTRZE AKCJONARIUSZY. Za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WPISY DO ELEKTRONICZNEGO REJESTRU AKCJONARIUSZY NORDZUCKER POLSKA S.A. ZOSTAŁY DOKONANE ZGODNIE Z OSTATNIM STANEM WPISÓW W DOTYCHCZASOWEJ KSIĘDZE AKCYJNEJ. TAK WIĘC NAWET CI AKCJONARIUSZE, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE, ZACHOWALI SWÓJ STATUS AKCJONARIUSZY. Uchwałą Nr 3 z dnia 19 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nordzucker Polska S.A. dokonało wyboru BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA – BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, KRS 0000014843 (dalej „Biuro Maklerskie Pekao”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Nordzucker Polska S.A. Zarząd Nordzucker Polska S.A. zawarł ze wskazanym podmiotem Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

W celu utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy, Nordzucker Polska S.A. udostępniła Biuru Maklerskiemu Pekao dane osobowe akcjonariuszy, w wyniku czego Biuro Maklerskie Pekao pełni funkcję Administratora tych danych osobowych. Podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze akcjonariuszy jest również Biuro Maklerskie Pekao, które nie udziela telefonicznie informacji akcjonariuszom. Informacje te można uzyskać w Punktach Usług Maklerskich po okazaniu dokumentu tożsamości.

Realizując obowiązek nałożony przez rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), Biuro Maklerskie Pekao wysłało do każdego akcjonariusza informację o przetwarzaniu danych osobowych. Z otrzymaniem tej informacji nie wiążą się żadne dodatkowe obowiązki akcjonariuszy.

DODATKOWE INFORMACJE LUB WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE AKCJI MOŻNA UZYSKAĆ WYSYŁAJĄC E-MAIL NA ADRES OPALENICA@NORDZUCKER.COM LUB TELEFONICZNIE W CZWARTKI W GODZ. 9:00 – 13:00 POD NR TEL. 61 44 79 412 I 61 44 79 300.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE AKCJI - PROCES DEMATERIALIZACJI

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - PIĄTE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to piąte wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - CZWARTE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to czwarte wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - TRZECIE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to trzecie wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - DRUGIE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to drugie wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - PIERWSZE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to pierwsze wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

PLANTATORZY

Kontakt z inspektorem

Dane kontaktowe inspektorów z podziałem na regiony produkcyjne zakładów w Chełmży oraz w Opalenicy

Zakład w Chełmży

Marcin Zieliński

692 454 020

Stanisław Sikora

604 168 176

Witold Grupa

692 454 019

Andrzej Kończalski

692 454 001

Rejon Chełmża

Zakład w Opalenicy

Andrzej Jankowiak

693 069 781

Marian Drozdowski

693 069 790

Franciszek Adamiak

695 791 183

Paweł Rutkowski

693 069 797

Rejon Opalenica

Kodeks postępowania dla dostawców

W ramach strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowanej przez firmę Nordzucker, zobowiązaliśmy się do partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami w celu zagwarantowania przestrzegania określonych standardów postępowania w zakresie uczciwości biznesowej, uczestniczenia w życiu społecznym i relacji międzyludzkich, zawartych w Kodeksie postępowania dla dostawców.

Ogólne warunki zakupu

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią uregulowanie prawne dla zamówień oraz zakupów dokonywanych przez Nordzucker Polska S.A. u podmiotów trzecich.

KONTAKT

Nordzucker Polska S.A.    |    ul. 5 Stycznia 54    |    64-330 Opalenica 
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000092978, NIP 777-26-37-586, BDO 000090558
kapitał zakładowy 141.951.607,20 zł opłacony w całości
E-mail: opalenica@nordzucker.com    |    Telefon: (+48) 61 44 79 300